Bạn có vấn đề thắc mắc, hay bất cứ nội dung thông điệp muốn gửi đến mình, có thể liên hệ với mình theo 3 cách dưới đây:

1. Liên hệ bằng cách gửi mail trực tiếp đến địa chỉ email: admin@alotoi.com

2. Liên hệ bằng cách gửi thông tin theo Form bên dưới:

Tên của bạn

Email của bạn

Nội dung

3. Liên hệ với mình qua facebook cá nhân: Hiếu Lê