Điều khoản dịch vụ

Trang web này đại diện cho một tài liệu pháp lý dùng làm Điều khoản Dịch vụ và chính sách bảo mật của chúng tôi và nó điều chỉnh các điều khoản pháp lý của trang web của chúng tôi, https://alotoi.com/, các tên miền phụ và bất kỳ ứng dụng di động và dựa trên web nào được liên kết (gọi chung là “Trang web ”), Do Alo Tôi sở hữu và điều hành.

Các thuật ngữ viết hoa, trừ khi được định nghĩa khác, có nghĩa được chỉ định trong phần Định nghĩa bên dưới. Bất kỳ thỏa thuận cấp phép di động nào và các hướng dẫn đã đăng khác trong Trang web của chúng tôi, gọi chung là “Điều khoản pháp lý”, cấu thành toàn bộ và thỏa thuận duy nhất giữa bạn và Alo Tôi, đồng thời thay thế tất cả các thỏa thuận, tuyên bố, bảo đảm và hiểu biết khác liên quan đến Trang web của chúng tôi và chủ đề có ở đây. Chúng tôi có thể sửa đổi Điều khoản pháp lý của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Các bản sao mới nhất của Điều khoản pháp lý của chúng tôi sẽ được đăng trên Trang web của chúng tôi và bạn nên xem lại tất cả các Điều khoản pháp lý trước khi sử dụng Trang web của chúng tôi. Sau khi bất kỳ sửa đổi nào đối với Điều khoản pháp lý của chúng tôi được đăng, bạn đồng ý bị ràng buộc với bất kỳ thay đổi nào như vậy đối với chúng. Do đó, điều quan trọng là bạn phải định kỳ xem lại Điều khoản pháp lý của chúng tôi để đảm bảo rằng bạn vẫn đồng ý với chúng.

Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web này, tất cả các luật và quy định hiện hành, đồng thời đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn sẽ bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu trong Trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu hiện hành.

Bản cập nhật cuối cùng cho Điều khoản dịch vụ của chúng tôi đã được đăng vào ngày 12 tháng 7 năm 2020.

Định nghĩa

Các thuật ngữ “tôi” hoặc “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” hoặc “mình” đều đề cập đến Alo Tôi, chủ sở hữu của Trang web.

“Khách truy cập” là người chỉ duyệt Trang web của chúng tôi, nhưng chưa đăng ký làm Thành viên.

“Thành viên” là một cá nhân đã đăng ký với chúng tôi để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

“Dịch vụ” của chúng tôi đại diện cho các chức năng và tính năng chung như được cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi cho các Thành viên của chúng tôi.

“Người dùng” là một số nhận dạng tập thể đề cập đến Khách truy cập hoặc Thành viên.

Tất cả văn bản, thông tin, đồ họa, âm thanh, video và dữ liệu được cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi được gọi chung là “Nội dung” của chúng tôi.

Sử dụng Giấy phép

  1. Được phép tải xuống tạm thời một bản sao của tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên Trang web của Alo Tôi chỉ để xem cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:
    1. Sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu.
    2. Sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc cho bất kỳ màn hình hiển thị công cộng nào (thương mại hoặc phi thương mại).
    3. Cố gắng dịch ngược hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của Alo Tôi.
  1. Loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc các ký hiệu độc quyền khác khỏi các tài liệu; hoặc là
  2. Chuyển tài liệu cho người khác hoặc “nhân bản” tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.
  3. Giấy phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị Alo Tôi chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào. Khi bạn chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi giấy phép này chấm dứt, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu dù ở định dạng điện tử hay in.

Sử dụng bị hạn chế

Danh sách các sản phẩm được cung cấp trên Trang web chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích hợp pháp bởi Người sử dụng Trang web. Bạn không thể đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật tạo khung để đính kèm bất kỳ dấu hiệu, biểu trưng, ​​hình ảnh có bản quyền hoặc hầu hết các chi tiết độc quyền (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc loại) của Alo Tôi mà không có sự đồng ý rõ ràng. Bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ meta nào hoặc bất kỳ “văn bản không nhìn thấy” nào khác bằng cách sử dụng tên hoặc nhãn hiệu của Alo Tôi mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Alo Tôi. Bạn đồng ý không cung cấp hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào được tìm thấy trên Trang web bao gồm, tuy nhiên không giới hạn, tên của Người dùng và Nội dung, hoặc để tạo lại, hiển thị, thực hiện công khai, phân phối hoặc sử dụng Tài liệu theo bất kỳ cách nào bất kỳ chức năng công cộng nào, liên quan đến các dịch vụ hoặc sản phẩm không phải của Alo Tôi, theo cách khác có khả năng gây ra sự nhầm lẫn giữa người tiêu dùng, làm mất uy tín hoặc thách thức Alô Tôi hoặc người cấp phép của Alô Tôi hoặc người cấp phép của Alô Tôi, làm suy giảm sức mạnh của tài sản dân cư của Alô Tôi hoặc của người cấp phép, hoặc vi phạm quyền bản quyền của Alô Tôi hoặc người cấp phép của Alô Tôi. Bạn cũng đồng ý tránh lạm dụng bất kỳ tài liệu nào xuất hiện trên Trang web. Việc sử dụng Tài liệu trên bất kỳ trang web nào khác hoặc trong môi trường hệ thống máy tính nối mạng cho bất kỳ mục đích nào đều bị cấm. Bất kỳ mã nào mà Alô Tôi phát triển để tạo hoặc hiển thị bất kỳ Tài liệu nào của các trang tạo nên Trang web cũng được bảo mật bởi bản quyền của Alô Tôi và bạn không được sao chép hoặc điều chỉnh mã đó. Hoặc vi phạm quyền bản quyền của Alô Tôi hoặc người cấp phép của Alô Tôi. Bạn cũng đồng ý tránh lạm dụng bất kỳ tài liệu nào xuất hiện trên Trang web. Việc sử dụng Tài liệu trên bất kỳ trang web nào khác hoặc trong môi trường hệ thống máy tính nối mạng cho bất kỳ mục đích nào đều bị cấm. Bất kỳ mã nào mà Alô Tôi phát triển để tạo hoặc hiển thị bất kỳ Tài liệu nào của các trang tạo nên Trang web đều được bảo mật bởi bản quyền của Alô Tôi, và bạn không được sao chép hoặc điều chỉnh mã đó. hoặc vi phạm quyền bản quyền của Alô Tôi hoặc người cấp phép của Alô Tôi. Bạn cũng đồng ý tránh lạm dụng bất kỳ tài liệu nào xuất hiện trên Trang web. Việc sử dụng Tài liệu trên bất kỳ trang web nào khác hoặc trong môi trường hệ thống máy tính nối mạng cho bất kỳ mục đích nào đều bị cấm. Bất kỳ mã nào mà Alô Tôi phát triển để tạo hoặc hiển thị bất kỳ Tài liệu nào của các trang tạo nên Trang web cũng được bảo mật bởi bản quyền của Alô Tôi và bạn không được sao chép hoặc điều chỉnh mã đó.

Alô Tôi không có nhiệm vụ theo dõi bất kỳ sản phẩm nào được xuất bản, chuyển giao, hoặc kết nối với hoặc với Trang web. Nếu bạn cho rằng điều gì đó trên Trang web vi phạm các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với đại diện được đánh dấu của chúng tôi như được nêu dưới đây.

Nếu được Người dùng cảnh báo về bất kỳ sản phẩm nào bị cáo buộc là không tuân thủ các Điều khoản này, https://alotoi.com/ có thể xem xét cáo buộc và tìm hiểu xem có thực hiện các hành động khác hoặc yêu cầu xóa hoặc loại bỏ Nội dung hay không. https://alotoi.com/ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với Cá nhân về hiệu quả hoặc không hiệu quả của các hoạt động đó.

Liên lạc điện tử

Bạn đang kết nối điện tử với chúng tôi khi bạn truy cập Trang web hoặc gửi email cho chúng tôi. Bạn đồng ý nhận các tương tác trực tuyến từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ kết nối với bạn bằng email hoặc bằng cách tải lên các thông báo trên Trang web.

Tài khoản của bạn

Nếu bạn sử dụng Trang web, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của bạn và bạn chấp nhận trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với tài khoản và mật khẩu của bạn. Bạn cũng chấp nhận không tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, bao gồm, tuy nhiên không giới hạn ở họ và tên, thông tin xác thực hoặc nhiều chi tiết khác có tính chất cá nhân (“Dữ liệu Cá nhân”) từ Trang web. Việc bạn tiết lộ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào trên trang web có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị chấm dứt ngay lập tức. Alô Tôi cũng có quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt tài khoản và xóa hoặc chỉnh sửa Nội dung theo sự phân biệt của mình.

Alô Tôi không đảm bảo tính trung thực, chính xác hoặc đáng tin cậy của Nội dung trên trang web, bao gồm Dữ liệu Cá nhân. Mỗi Cá nhân có trách nhiệm nâng cấp và thay đổi bất kỳ thông tin tài khoản thích hợp nào khi cần thiết để duy trì tính trung thực, chính xác hoặc độ tin cậy của các chi tiết.

Đánh giá, Nhận xét và Tài liệu khác

Người dùng đã đăng ký của Trang web có thể đăng các đánh giá và nhận xét về sản phẩm và dịch vụ được mua bằng các phương tiện của Trang web, miễn là Tài liệu không trái pháp luật, tục tĩu, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc gây tổn hại cho các bên thứ ba hoặc có thể bị phản đối và không bao gồm việc gạ gẫm công nghiệp, gửi thư hàng loạt hoặc bất kỳ loại “thư rác” nào. Bạn không được sử dụng tài khoản của Người dùng khác để mạo danh Người dùng hoặc tổ chức, hoặc lừa dối về nguồn gốc của các ý kiến. Alô Tôi có quyền (tuy nhiên không bị ràng buộc) loại bỏ hoặc sửa đổi Tài liệu đó, nhưng không thường xuyên kiểm tra Tài liệu đã đăng.

Nếu bạn đăng đánh giá hoặc gửi nhận xét và trừ khi Alô Tôi đề xuất khác, bạn cấp cho Alô Tôi quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang và hoàn toàn có thể cấp phép lại để sử dụng, tạo lại, sửa đổi, điều chỉnh, phát hành, cân bằng, tạo phái sinh hoạt động từ, phân phối và sàng lọc nội dung đó trên toàn thế giới, trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Bạn cấp cho Alô Tôi và giấy phép phụ quyền sử dụng tên của bạn liên quan đến Tài liệu đó, nếu họ chọn. Bạn tuyên bố và yêu cầu Bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung mà Bạn đăng; rằng nội dung là chính xác; rằng việc sử dụng nội dung Bạn cung cấp không vi phạm chính sách này và sẽ không gây thương tích cho bất kỳ ai hoặc tổ chức nào; mà Bạn sẽ bồi thường Alô Tôi cho tất cả các khiếu nại do Nội dung Bạn cung cấp. Alô Tôi có quyền nhưng không cam kết chỉnh sửa và theo dõi hoặc loại bỏ bất kỳ nhiệm vụ hoặc Tài liệu nào. Alô Tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào do Bạn hoặc bất kỳ bên thứ 3 nào xuất bản.

Tuân thủ pháp lý

Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật, quy chế, pháp lệnh và quy định hiện hành trong nước và quốc tế liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi. Alô Tôi  có quyền điều tra các khiếu nại hoặc được báo cáo vi phạm Điều khoản pháp lý của chúng tôi và thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho là thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc hủy tài khoản Thành viên của bạn, báo cáo bất kỳ hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ nào cho các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan quản lý hoặc các bên thứ ba khác và tiết lộ bất kỳ thông tin nào cần thiết hoặc thích hợp cho những người hoặc tổ chức đó liên quan đến hồ sơ, địa chỉ email, lịch sử sử dụng, tài liệu đã đăng, địa chỉ IP và thông tin lưu lượng truy cập của bạn, nếu được phép theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi .

Sở hữu trí tuệ

Trang web của chúng tôi có thể chứa các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của chúng tôi cũng như của các chi nhánh của chúng tôi hoặc các công ty khác, dưới dạng từ ngữ, đồ họa và biểu trưng. Việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi không cấu thành bất kỳ quyền hoặc giấy phép nào để bạn sử dụng các nhãn hiệu / nhãn hiệu dịch vụ đó, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu nhãn hiệu / nhãn hiệu dịch vụ tương ứng. Trang web của chúng tôi cũng được bảo vệ theo luật bản quyền quốc tế. Việc bạn sao chép, phân phối lại, sử dụng hoặc xuất bản bất kỳ phần nào của Trang web của chúng tôi đều bị nghiêm cấm. Việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi không cấp cho bạn quyền sở hữu dưới bất kỳ hình thức nào trên Trang web của chúng tôi.

Các bản sửa đổi và lỗi

Các tài liệu xuất hiện trên Trang web của Alô Tôi có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. Alô Tôi không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên Trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. Alô Tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với các tài liệu có trên Trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, Alô Tôi không cam kết cập nhật tài liệu.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Các tài liệu trên  Trang web của Alô Tôi được cung cấp “nguyên trạng” Alô Tôi không có bảo đảm, được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, và theo đây từ chối và phủ nhận tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc các điều kiện về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể , hoặc không vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác. Hơn nữa,  Alô Tôi không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, kết quả có thể xảy ra, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên Trang web Internet của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web này. Trang web đóng vai trò là nơi để các Cá nhân mua dịch vụ hoặc sản phẩm riêng biệt. Cả Alô Tôi và Trang web đều không có quyền kiểm soát chất lượng hoặc mức độ phù hợp cho một chức năng cụ thể của sản phẩm. Alô Tôi cũng không kiểm soát tính chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ hoặc kịp thời của các chi tiết do Người dùng gửi và không tuyên bố hoặc bảo đảm về bất kỳ thông tin nào trên Trang web.

TRANG WEB VÀ TẤT CẢ CÁC CHI TIẾT, NỘI DUNG, TÀI LIỆU, SẢN PHẨM (BAO GỒM ỨNG DỤNG PHẦN MỀM) VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC DANH SÁCH HOẶC CÁCH KHÁC ĐƯỢC SẢN XUẤT CHO BẠN THÔNG QUA TRANG WEB NÀY ĐƯỢC Alô Tôi CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “CÓ SN”, KHÔNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH KHÁC BẰNG VĂN BẢN. Alô Tôi KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý VỀ VIỆC HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB NÀY HOẶC THÔNG TIN, TÀI LIỆU, SẢN PHẨM (BAO GỒM PHẦN MỀM) HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC DANH SÁCH HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC CÓ ĐƯỢC CHO BẠN QUA TRANG WEB NÀY BẰNG VĂN BẢN. BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN.

ĐỐI VỚI VIỆC HOÀN THIỆN ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, Alô Tôi TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG VÀ PHÙ HỢP VẬT LÝ CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Alô Tôi KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB NÀY; CHI TIẾT, NỘI DUNG, TÀI LIỆU, SẢN PHẨM (BAO GỒM ỨNG DỤNG PHẦN MỀM) HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC LIÊN QUAN ĐẾN TRÊN HOẶC CÁCH KHÁC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO BẠN QUA TRANG WEB; MÁY CHỦ CỦA NÓ; HOẶC EMAIL ĐƯỢC GỬI TỪ Alô Tôi KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC YẾU TỐ CÓ HẠI KHÁC. Alô Tôi SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC TỪ BẤT KỲ CHI TIẾT, NỘI DUNG, TÀI LIỆU, SẢN PHẨM NÀO (BAO GỒM ỨNG DỤNG PHẦN MỀM) HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC DANH SÁCH HOẶC CÁCH KHÁC ĐƯỢC LÀM CHO BẠN BẰNG TRANG WEB NÀY, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, VUI LÒNG VÀ HẬU QUẢ, KHÔNG CÓ ĐIỂM YẾU KHÁC TRONG BÀI VIẾT. THEO KHÔNG CÓ KỊCH BẢN NÀO SẼ PHÁT SINH TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA Alô Tôi PHÁT TRIỂN TỪ HOẶC KẾT NỐI VỚI TRANG WEB HOẶC VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, HÃY MÔ TẢ LÝ DO THỰC HIỆN (TRƯỚC THỎA THUẬN, KHOẢN, PHẠM VI BẢO HÀNH DỊCH VỤ HOẶC CÁCH KHÁC), ĐI SAU $ 100.

Liên kết đến các trang web khác Trang web

của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Các liên kết này chỉ được cung cấp như một sự thuận tiện cho bạn. Bằng cách liên kết đến các trang web này, chúng tôi không tạo hoặc có liên kết với hoặc tài trợ cho các trang web của bên thứ ba đó. Việc bao gồm các liên kết trong Trang web của chúng tôi không cấu thành bất kỳ sự chứng thực, đảm bảo, bảo hành hoặc đề xuất nào đối với các trang web của bên thứ ba đó. Alô Tôi không có quyền kiểm soát đối với các văn bản pháp lý và thực tiễn về quyền riêng tư của các trang web của bên thứ ba; như vậy, bạn tự chịu rủi ro khi truy cập vào bất kỳ trang web của bên thứ ba nào như vậy.

Điều khoản Dịch vụ của Trang web Sửa đổi

Alô Tôi có thể sửa đổi Điều khoản Dịch vụ này cho Trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

Luật điều chỉnh

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Trang web của Alô Tôi sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Việt Nam mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật và Bạn đồng ý với quyền tài phán và địa điểm độc quyền tại các tòa án đó.

Bồi thường

Bạn chấp nhận biện hộ, bồi thường và giữ an toàn Alô Tôi, các chi nhánh của nó, và các cán bộ, giám đốc, đại lý và nhân viên tương ứng của họ, khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu nào, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản phí hợp pháp, kế toán và nhà cung cấp khác xác nhận hoặc kết quả từ (i) bất kỳ Nội dung nào của hầu hết các tài liệu Bạn cung cấp cho Trang web, (ii) Việc bạn sử dụng bất kỳ Nội dung nào, hoặc (iii) Bạn vi phạm các điều khoản của các Điều khoản này. Alô Tôi sẽ thông báo cho Bạn ngay lập tức về bất kỳ khiếu nại, trùng khớp hoặc trường hợp nào như vậy.

Điều khoản chung

Điều khoản pháp lý của chúng tôi sẽ được coi như thể nó đã được thực thi và thực hiện ở Việt Nam và sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Việt Nam mà không liên quan đến xung đột nguyên tắc luật. Ngoài ra, bạn đồng ý tuân theo thẩm quyền cá nhân và địa điểm của các tòa án đó. Bất kỳ nguyên nhân hành động nào của bạn đối với Trang web của chúng tôi, phải được tiến hành trong vòng một (1) năm sau khi nguyên nhân hành động phát sinh hoặc vĩnh viễn được từ bỏ và cấm. Nếu bất kỳ phần nào trong Điều khoản pháp lý của chúng tôi không hợp lệ hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ được hiểu là phù hợp với luật hiện hành và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Trong phạm vi bất kỳ Nội dung nào trong Trang web của chúng tôi xung đột hoặc không nhất quán với Điều khoản pháp lý của chúng tôi, Điều khoản pháp lý của chúng tôi sẽ được ưu tiên. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản pháp lý của chúng tôi sẽ không được coi là từ bỏ điều khoản đó cũng như không có quyền thực thi điều khoản đó. Các quyền của Alô Tôi theo Điều khoản pháp lý của chúng tôi sẽ vẫn tồn tại sau khi các Điều khoản pháp lý của chúng tôi chấm dứt.