Thái Vinh


Châm ngôn sống: "Nếu không đầu hàng thì có nghĩa là bạn vẫn còn cơ hội. Từ bỏ ước mơ của mình chính là thất bại lớn nhất."
Tìm thêm thông tin về tôi: